24shop

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA KUPOVINU PUTEM SAJTA

Važe od: 24. Novembra 2022.
Dobrodošli u e-prodavnicu 24shop.rs
U nastavku su sadržani opšti uslovi poslovanja („Uslovi“) koji se primenjuju na svaku kupovinu
putem sajta www.24shop.rs („Sajt“), te Vas molimo da ih pažljivo pročitate pre kupovine u
našoj e-prodavnici. Na taj način ćete biti obavešteni o svim pravima i obavezama koje imate kao
kupac naših proizvoda. Poručivanjem i kupovinom putem našeg Sajta, potvrđujete da ste se
upoznali sa ovim Uslovima i da ih u potpunosti prihvatate.
Kupovinom putem našeg Sajta zaključujete ugovor o prodaji na daljinu.
Prodavac zadržava pravo izmene i/ili dopune ovih Uslova u bilo kom trenutku. Zbog toga je
neophodno da ih pre svake porudžbine/kupovine sa našeg Sajta ponovo pročitate, kako biste
bili blagovremeno upoznati sa eventualnim izmenama ili dopunama.
I. DEFINICIJE
„Opšti uslovi poslovanja” ili „Uslovi” se odnosi na opšte uslove poslovanja koji se regulišu
kupovinu u našoj e-prodavnici.
„Kupac” ili „Vi” predstavlja svako fizičko lice koje poruči ili kupi proizvod(e) putem našeg Sajta ili
je zainteresovano da poruči proizvoda putem našeg Sajta;
„Posetilac Sajta” predstavlja svako lice koje pristupi i koristi naš Sajt;
„Registrovani korisnik” predstavlja svakog Korisnika Sajta koji je registrovao nalog na Sajtu;
„Gost“ predstavlja svakog Kupca koji kupuje naše proizvode bez registracije na Sajtu.
„Potrošač” jeste svako fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu
namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti i na koga se primenjuju propisi
o zaštiti potrošača.
„Kupoprodajni ugovor” ili „Ugovor” se odnosi na ugovor o kupoprodaji bilo kog proizvoda
Prodavca, koji uključuje odredbe Uslova, kao i eventualne posebne uslove ugovorene između
Ugovornih strana.
„Sajt” predstavlja Marketplace koji je Prodavac razvio i koji održava radi trgovine na malo
proizvodima istaknutim na veb-sajtu 24shop.rs koji se nalazi na adresi www.24shop.rs .

„Politika privatnosti” se odnosi na poseban akt koji sadrži informacije o načinu obrade Vaših
podataka u vezi sa korišćenjem Sajta i u vezi sa kupovinom putem naše e-prodavnice.
„Politika kolačića” predstavlja poseban deo Politike privatnosti koji sadrži informacije i pravila o
prikupljanju podataka na Sajtu pomoću kolačića.
„Ugovorne strane” su Kupac i Prodavac zajedno.
II. OPIS PROIZVODA
2.1. Prodavac nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, Prodavac ne
garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni,
pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su
navedeni na Sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom
dokumentacijom koju ste uz njega dobili u roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda,
a mi ćemo Vam vratiti novac.
2.2. Slike objavljene na Sajtu ponekad obuhvataju i okruženje proizvoda kako bi Kupac imao
realniju sliku kako uređaj izgleda nakon montaže.
2.3. Dostupnost proizvoda i stanje zaliha. Podložno je promeni i Prodavac zadržava pravo
izmene stanja nakon kupovine.
III. UPUTSTVO ZA KUPOVINU
3.1 Poručivanje naših proizvoda može se izvršiti putem Sajta, pozivom na broj telefona ili SMS
porukom, preko whatsapp/viber aplikacije, slanjem e-maila.
3.2 Kupac ima mogućnost izbora poručivanja proizvoda u svojstvu Gosta ili u svojstvu
Registrovanog korisnika. Ukoliko je prilikom prethodne kupovine već registrovao svoj nalog,
Kupac može izvršiti poručivanje putem istog naloga.
3.3 Poručivanje proizvoda koji Vam odgovara i koji odlučite da kupite možete izvršiti klikom na
dugme Dodaj u korpu. Sadržaj korpe možete ažurirati ili izmeniti u bilo kom trenutku pre
potvrđivanja porudžbine. Nakon što dodate u korpu sve proizvode koje želite da poručite,
klikom na dugme Plaćanje bićete preusmereni na stranicu na kojoj je potrebno navesti
sledeće podatke: 1. Lične podatke; 2. Adrese; 3. Način isporuke; 4. Plaćanje.
3.4 Potvrđivanjem porudžbine na Sajtu u svojstvu Kupca, potvrđujete sledeće:
a) da su Vam poznati Opšti uslovi poslovanja, odnosno da Vam je pružena stvarna
mogućnost da se upoznate sa njihovom sadržinom,

b) da su Vam, pre potvrđivanja porudžbine na Sajtu, na jasan i razumljiv način u skladu sa
obavezom obaveštavanja Kupca pružena sva neophodna obaveštenja od strane
Prodavca,
c) da u svojstvu Kupca dajete svoju saglasnost na Opšte uslove poslovanja,

3.5 Po izvršenoj porudžbini, na e-mail adresu koju ste naveli u formularu za poručivanje stići će
automatski e-mail kojim potvrđujemo prijem Vaše porudžbine. Naša služba internet
prodaje će odmah po prijemu porudžbine izvršiti proveru da li je poručeni proizvod
raspoloživ. Ukoliko proizvod nije dostupan naša služba će vas o tome obavestiti u narednih
48-72h.
3.5.1. U slučaju da nismo u mogućnosti da Vam dostavimo željeni proizvod, nakon što Vas
obavestimo o tome Vaša porudžbina će se smatrati otkazanom.
3.5.2. Ukoliko je moguća isporuka jednog dela Vaše porudžbine, naša služba internet
prodaje će Vas obavestiti o tome. U tom slučaju, uz Vašu saglasnost, izvršićemo
isporuku dela porudžbine koji je raspoloživ.
3.5.3. Ukoliko smo u mogućnosti da u celosti izvršimo Vašu porudžbinu, poslaćemo Vam
mejl potvrde porudžbine.

3.6 Ukoliko imate dodatnih pitanja u pogledu Vaše porudžbine, možete nas kontaktirati putem
e-mail adrese ili pozivom na broj telefona prikazan na vrhu sajta.
IV. CENE
4.1 Cena svakog proizvoda u dinarima (RSD) naznačena je pored slike proizvoda. Cene
uključuju PDV.
4.2 Cene istaknute na našem Sajtu važe isključivo za kupovinu putem interneta.

Troškovi isporuke – Trudimo se da uvek unapred izrazimo troškove dostave (zavise od kilaže)
međutim nekada neće biti moguće tačno ih unapred odrediti te će oni zavisiti od svakog
proizvoda i nije uvek isti iznos dostave. Ukoliko iznos dostave bude veći od prikazanog u iznosu
većem od 400 dinara na prikazanu cenu javiće vam se neko iz naše tehničke službe.

4.3
V. PLAĆANJE
5.1 Plaćanje proizvoda naručenih putem 24SHOP internet prodavnice moguće je izvršiti:
5.1.1 uplatom na račun Prodavca prema predračunu koji Vam prethodno Prodavac dostavi;

5.1.2 pouzećem, tj. gotovinom prilikom preuzimanja robe na željenoj adresi.
5.1.3 Uplatom na žiro-račun
5.2 U slučaju plaćanja gotovinom, prilikom preuzimanja paketa kurir će vam predati proizvode
koje ste poručili, kao i račun uz njih.

VI. ISPORUKA
6.1 Proizvodi koje poručite putem našeg Sajta biće dostavljeni na Vašu adresu putem kurirske
službe.
6.2 Na stranici proizvoda, jasno je naznačeno stanje proizvoda. Ukoliko je proizvod dostupan za
kupovinu moguća oznaka je „na stanju“. Poručeni proizvod/proizvodi koji su u trenutku
poručivanja imali oznaku „na stanju“ biće vam isporučeni u roku od 5 radnih dana od
datuma potvrde porudžbine od strane Prodavca. Uz obaveštenje Kupcu na imejl će stići i
ugovor o prodaji na daljinu, obrazac za odustanak od ugovora, izjava o saobraznosti i račun-
otpremnica.
6.3 Poručeni proizvodi dostavljaju se Vama lično ili licu koje ste naznačili kao primaoca pošiljke
u roku od 5 radnih dana. Isporuka u roku ne predstavlja bitan element ugovora.
6.4 Pošiljka se dostavlja na adresu koju ste naveli u formularu za poručivanje. Isporuka se vrši
radnim danima u periodu od 9 do 21 čas.
6.5 U slučaju da kurirska služba ne zatekne nikoga na adresi isporuke, kurir će Vas kontaktirati
telefonom radi dogovaranja novog termina isporuke. Ukoliko i nakon toga dostavljanje ne
bude moguće krivicom Kupca, odnosno lica koje je naznačeno kao primalac pošiljke, Kupac
će biti dužan da snosi troškove vraćanja pošiljke Prodavcu, a ugovor će se smatrati
raskinutim.
6.6 Kupac snosi troškove isporuke.
6.7 Rizik slučajne propasti, oštećenja ili uništenja stvari prelazi na Kupca u trenutku predaje
proizvoda Kupcu.
6.8 Obaveza Prodavca da isporuči poručeni proizvod se gasi ako je, zbog naloga državnih
organa, smetnji u prometu ili pogonu, štrajka, isključenja, manjka sirovina i svih slučajeva
više sile izvršenje neprimereno otežano ili nemoguće, a Prodavac je za navedene događaje
saznao tek nakon što je potvrdio porudžbinu. U tom slučaju Prodavac će o tome obavestiti
Kupca bez odlaganja („Viša sila“)

POSTUPANJE PRILIKOM ISPORUKE

6.9 Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba Kupac je dužan da potpiše
otpremnicu (odnosno račun-otpremnicu), koju kurirska služba zadržava kao potvrdu o
preuzimanju pošiljke. Kupac pošiljku ne pregleda na licu mesta, već Kupac ima rok od 24h
da izjavi reklamaciju kurirskoj službi, ukoliko pošiljka sadrži nedostatke za koje odgovara
kurirska služba.
OTKAZIVANJE ISPORUKE
6.10 Kupac ima pravo da otkaže isporuku u bilo kom trenutku, slanjem mejla ili pozivom na broj
telefona.
6.10.1 Ukoliko je isporuka otkazana pre nego što je Prodavac poslao proizvode, Kupac
ima pravo da traži povraćaj ukupnog iznosa plaćenog za proizvode i isporuku ako
mu je takva usluga i naplaćena. Ukoliko je porudžbina otkazana pre slanja,
porudžbina će se smatrati otkazanom.

6.10.2 U slučaju otkazivanja porudžbine nakon što je Prodavac poslao proizvode, Kupac
ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode, ali u tom slučaju, Kupac sam
snosi troškove vraćanja proizvoda Prodavcu.

6.11 Sva dodatna pitanja u vezi proizvoda, cena ili isporuke možete nam postaviti i putem
telefona na broj telefona u kontakt stranici ili porukom na e-mail. Biće nam zadovoljstvo da
Vam pomognemo. Poručivanjem dajete saglasnost za kontakt kroz sve raspoložive kanale
komunikacije na osnovu podataka koje ste ostavili, dok saglasnost ne opozovete, što se
može uraditi u bilo kom momentu na našu mejl adresu.
VII. ODUSTANAK OD UGOVORA
7.1 Kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih
prostorija u roku od 14 dana od dana dostavljanja naručenog proizvoda.
7.2 Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom
obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu koji se dostavlja na mejl.
7.3 Kupac je dužan da proizvod vrati neoštećen, u originalnom stanju bez odlaganja, a
najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka
od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, proizvod se više ne može vratiti.
7.4 Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi Kupac.
7.5 Roba se vraća na adresu navedenu na obrascu za odustanak.

7.6 Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj
ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (izjava o saobraznosti, račun-
otpremnica itd.).
7.7 Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac je isključivo
odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na
način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili
priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvrđuje ovlašćeno lice
kod Prodavca, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća Kupcu. Ukoliko se
utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom Kupca u tolikoj meri da
se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na
njegov trošak.
7.8 Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati
iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada
je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije
robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti
od toga šta nastupa prvo.
7.9 U slučaju vraćanja robe plaćene gotovinom, Kupcu se uplaćuje isti iznos na žiro račun.
VIII. SAOBRAZNOST
8.1 Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Pretpostavlja se da je
isporučena roba saobrazna ugovoru:
a) ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac
pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
b) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je
bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
c) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
d) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste
vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna
obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili
njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži
robe.

8.2 Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
a) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu
nesaobraznost prodavac znao;
b) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao
pre prelaska rizika na potrošača;
c) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna
ugovoru.

8.3 Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne
instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je
nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao
potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže Prodavac ne odgovara za nesaobraznost
ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati
nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji
je dao potrošač.
8.4 Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta
suprotno odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Prodavac nije vezan javnim obećanjem u
pogledu svojstava robe ako:
a) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
b) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
c) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.
8.5 Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine
od dana prelaska rizika na potrošača.
8.6 Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača,
pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to U
suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
8.7 Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kome prodavac odgovara za
nesaobraznost, koji ne može biti kraći od jedne godine.
IX. REKLAMACIJA
9.1. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac koji je obavestio Prodavca o
nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade,
opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine
ugovor u pogledu te robe.
9.2. Kupac izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, pogrešno
obračunate cene i drugih nedostataka u roku propisanom u članu 8.5 ovih Uslova, putem e-
mail adrese i na broj telefona.
9.3. Obaveza Kupca jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun (kopiju računa),
ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda uređaj što
može učiniti na sledeće načine:
a) Predati kurirskoj službi;
b) Lično predati uređaj u ovlašćeni servis (na adresu na koju ga Prodavac uputi);
c) Direktno Prodavcu na adresu.

Pre predaje uređaja na reklamaciju potrebno je izvaditi sve kartice korisnika (SIM, SDD i sl.),
futrole, maske, torbe I sve ostalo što nije predmet reklamacije. Ukoliko je nešto naknadno
kupljeno i ugrađeno u sam uređaj, dužni ste da to predočite prilikom izjavljivanja
reklamacije.
9.4. Iako Zakon ne predviđa obavezu da Kupac čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje
reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da
ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.
POSTUPAK REKLAMACIJE
9.5. Nakon što Kupac izjavi reklamaciju i dostavi dokaz o kupovini, dobiće pisanu potvrdu ili
elektronskim putem će mu biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod
kojim je reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Nakon toga Prodavac o
svom trošku, iz maloprodajnog objekta, šalje reklamiranu robu u ovlašćeni servis koji je
jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije. Nakon prijema nalaza
od strane ovlašćenog servisa, a u roku od 10 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili
elektronskm putem će odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.
9.6. U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana
podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije
ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa zahtevom Kupca. Uređaje pristigle sa servisa,
a za koje je reklamacija prihvaćena, Prodavac vraća Kupcu. Kupac je dužan da svoj uređaj
preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je
dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje – isporuku. Nakon
isteka tog perioda smatraće se da se Kupac na nesumnjiv način odrekao prava svojine na
uređaju, te isti prelaze u svojinu Prodavca, u skladu sa Zakonom o osnovama
svojinskopravnih odnosa ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik
RS", br. 115/2005 – dr. zakon).
9.7. Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u
nesaobraznost ili neadekvatnog korišćenja), Kupac snosi troškove slanja robe na servis i
troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.
9.8. Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Prodavca Kupac gubi u slučaju
neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom
za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane
neovlašćenih lica.
9.9. Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), Kupac je sam odgovoran za slanje
robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Spisak servisa isporučuje se
zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o
centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni
servis.

9.10. Prodavac će rado izaći u susret Kupcima i pomoći im oko informacija o servisima posle
isteka zakonskog perioda saobraznosti.
X. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
10.1. Prodavac obrađuje podatke o ličnosti Kupaca u skladu sa propisima Republike Srbije.
10.2. Radi prikupljanja pojedinih podataka o ličnosti Korisnika Sajta, koristimo kolačiće.